Thi THPT Quốc gia trên máy tính cần có lộ trình

Với việc thi trên máy tính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải có lộ trình để thực hiện trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, làm thận trọng trên quy mô nhỏ để đánh giá và có lộ trình mở rộng dần.

Trung tâm Tin tức