Thí sinh không xét tuyển Đại học tăng

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 không đăng ký xét tuyển Đại học tăng 2% so với năm ngoái.

Trung tâm Tin tức