Thí điểm trung tâm hòa giải TP.HCM nhiều khó khăn thử thách

Hơn 2 tháng thực hiện, các trung tâm hòa giải tuy đã có những hiệu quả tích cực ban đầu, góp phần giải quyết các tranh chấp trong nhân dân, nhưng khó khăn mà các trung tâm, đơn vị hòa giải đối mặt là rất lớn.

Trung tâm Tin tức