Thí điểm thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

Để kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau và hạn chế những vụ thảm sát xảy ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".

Trung tâm Tin tức