Thi đánh giá năng lực vào Đại học quốc gia TP.HCM năm 2020: Chỉ tổ chức một đợt thi

Ban Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM đã thống nhất phương án chỉ tổ chức một đợt thi đánh giá năng lực năm 2020, nhằm giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn sau khi bị gián đoạn việc học do COVID-19.

Trung tâm Tin tức