Thêm nhiều nước mở rộng điều tra vụ rò rỉ dữ liệu của Facebook

Văn phòng Ủy viên cơ mật Canada cho biết sẽ phối hợp với đối tác ở tỉnh British Columbia mở cuộc điều tra chung về Facebook Inc và công ty dữ liệu AggregateIQ liên quan đến những nghi vấn xung quanh vụ bê bối chia sẻ dữ liệu của Facebook.

Trung tâm Tin tức