Thêm nhiều nước ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron

Ngày 30/11, Nhật Bản, Pháp và Australia đã trở thành những quốc gia mới nhất ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 là Omicron.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV