Thêm nhiều máy đo chất lượng không khí tại TP.HCM

Nhằm cải thiện chất lượng không khí và nâng cao nhận thức hành động bảo vệ môi trường, TP.HCm đã cho lắp đặt 13 máy đo chất lượng không khí tại các trường học và khu dân cư.

Trung tâm Tin tức