Thêm nhiều dịch vụ mua bán không tiếp xúc mùa dịch

Người tiêu dùng đang giảm tần suất mua sắm tại những kênh truyền thống để hạn chế tiếp xúc và chỉ đi mua sắm tại các kênh có thể mua được số lượng lớn để trữ hàng, hoặc kênh online.

Nguồn: Trung tâm Tin tức