Thêm một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa Lễ hội truyền thống Cầu ngư ở Vạn Thủy Tú, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trung tâm Tin tức