Thêm khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận

Tối 15/9, hai Khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam là Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) đã chính thức được UNESCO công nhận, nâng số lượng các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại nước ta lên tổng số 11.

Trung tâm Tin tức