Thêm chợ đầu mối mở điểm tập kết hàng hóa

UBND huyện Hóc Môn đã có công văn gửi Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn và các cơ quan của huyện về việc tổ chức điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối.

Nguồn: Trung tâm Tin tức