Thêm chính sách thuế góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020 cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu dưới 200 tỷ đồng đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/8.

Trung tâm Tin tức