Thêm 2 đoàn tàu của tuyến Metro số 1: Bến Thành - Suối Tiên cập cảnh Khánh Hội - TP.HCM

Trưa ngày 20/6, đoàn tàu số 4 và 5 tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau nhiều ngày vận chuyển từ Nhật Bản đã cập cảng Khánh Hội, TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức