Thêm 170 tỉ đồng vốn vay giải quyết việc làm

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội (chi nhánh TP.HCM) trong những tháng cuối năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là việc bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm.

Trung tâm Tin tức