Thế Giới Thể Thao ngày 7/9/2018

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2018
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
21g10 - Thứ Năm hàng tuần - HTV9
20g45 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV9