Thế Giới Thể Thao ngày 6/9/2019

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g30 - Thứ Tư - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020