Thế giới siết chặt kiểm soát đi lại, phòng biến thể Omicron

Nhiều quốc gia quyết định siết chặt hơn, áp đặt trở lại biện pháp kiếm soát đi lại do lo ngại về biến thể mới Omicron. Tuy nhiên, LHQ cho rằng đây chưa phải là biện pháp phù hợp nhất, do vẫn chưa có đầy đù thông tin về biến chủng này.