Thế giới sáng tạo của trẻ tự kỷ

Một thế giới vẫn còn tồn tại khủng long, một thế giới mà ếch biết bay còn chim lại đi bộ... Đó là thế giới trong trí tưởng tượng của trẻ thơ tại một triển lãm đặc biệt ở Hà Nội.

Trung tâm Tin tức