Thay đổi thói quen: Tránh thảm họa rác thải nhựa

Liên hiệp quốc vừa cảnh báo: Đến năm 2050, nhiều khả năng rác thải nhựa trên các đại dương sẽ nhiều hơn số lượng cá. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có khoảng 2500 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi ngày.

Trung tâm Tin tức