"Thất sơn tâm linh" phát hành tại 6 nước châu Á

Đây là một trong những minh chứng cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà, khi sản phẩm điện ảnh trong nước được quảng bá và vươn tầm ra thế giới.

Trung tâm Tin tức