Thắp sáng cây thông Noel vì cộng đồng

Hai tuần trước lễ Giáng sinh, nghi thức thắp sáng cây thông Noel đã được thực hiện ở rất nhiều nơi, trong đó có thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với mục đích mang lại niềm vui cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Tin tức