Tháp Mười: Tập trung bảo vệ vùng nuôi cá sặc rằn

Tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nơi có vùng nuôi cá sặc rằn lớn nhất của tỉnh, công tác ứng trực, gia cố bờ bao đang được chính quyền địa phương và người dân tập trung thực hiện.

Trung tâm Tin tức