Thảo luận về dự án luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Hôm qua, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục với nội dung bàn thảo về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Trung tâm Tin tức