Thảo Cầm Viên Sài Gòn nỗ lực vượt qua khó khăn

Đối mặt với nhiều khó khăn vì lượng khách giảm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp: nhân viên tình nguyện giảm lương, các bộ phận sắp xếp lại công việc, nghiên cứu tiết kiệm phần chi phí thức ăn hợp lý theo khẩu phần cho động vật.

Trung tâm Tin tức