Thanh xuân tỏa sáng

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7