Thanh xuân tỏa sáng

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g45 thứ 7 - HTV9
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7