Thanh xuân tỏa sáng

Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7