Thanh toán học phí không dùng tiền mặt chưa phát huy hiệu quả

Sau thời gian thí điểm, mô hình trường học không dùng tiền mặt vẫn chưa phát triển được vì không tạo được sự tiện lợi cho người sử dụng.

Trung tâm Tin tức