Thanh Thương: Một cuộn giấy làm thay đổi cuộc đời

Từ những cuộn giấy tưởng chừng vô tri vô giác, óc sáng tạo của người nghệ sĩ đã "thổi hồn" vào sản phẩm, tạo thành nhiều mẫu búp bê sống động, bộc lộ được cảm xúc.

Tạp chí văn nghệ
Xem thêm
Chiếc xe xanh