Thành phố thông minh: Mỗi người dân là một "cảm biến"

Đề án đô thị thông minh phải nhắm đến người dân, đẩy mạnh tính tương tác giữa người dân với chính quyền, phải làm sao để mỗi người dân thành một cảm biến.

Trung tâm Tin tức
Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập 9

Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập 9

Đêm thứ 9 và sự lựa chọn cuối cùng của Hoàng Mỹ
Siêu bất ngờ - Tập 19

Siêu bất ngờ - Tập 19

Huỳnh Lập phá "lời nguyền" ai cũng phải... ăn bột của Trường Giang