Thành phố thông minh châu Á - Thái Bình Dương: Con người là trung tâm

Vừa qua, 17 dự án xuất sắc dành cho phát triển đô thị đã được BTC cuộc thi Thành phố thông minh châu Á - Thái Bình Dương 2019 công bố với các giải pháp tập trung trên các lĩnh vực quản lý, điều hành, tương tác với cộng đồng, phát triển du lịch...

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh