Thành phố nghĩa tình

Chặng đường xây dựng và phát triển TP.HCM trong 45 năm qua không chỉ có sự năng động, sáng tạo mà còn gắn liền với 2 chữ "nghĩa tình". Sự hào sảng của người dân phương Nam luôn được phát huy theo đúng tinh thần, đạo lý của dân tộc.

Trung tâm Tin tức