Thành phố lịch sử Pskov của Nga ứng cử danh sách Di sản UNESCO

Thành phố Pskov ở miền Tây Bắc nước Nga đang hy vọng sẽ có thể lọt vào danh sách Di sản Thế giới UNESCO. Thành phố lịch sử này có các tu viện, nhà thờ và pháo đài có từ cuối thời Trung Cổ.

Trung tâm Tin tức