Thanh niên tình nguyện tiếp sức người lao động

Tháng 3 là tháng thanh niên với rất nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ cả nước chung tay vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Trung tâm Tin tức