Thanh Long cuối vụ chong đèn vẫn giữ giá cao

Khác với năm ngoái, thị trường thanh long trong vụ chong đèn trái mùa năm nay khá ổn định. Thanh long thu mua tại vườn có giá ổn định từ 17 đến 22 ngàn đồng, kéo dài trong nhiều đợt.

Trung tâm Tin tức