Thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ nông sản ở phía Nam

Tổ công tác có nhiệm vụ cùng các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố phía Nam thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương khu vực phía Nam.

Nguồn: Trung tâm Tin tức