Thành lập khoa Ngôn ngữ học thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Ngày 4/12, Lễ trao Quyết định thành lập khoa Ngôn ngữ học đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM.

Khoa Ngôn ngữ học trực thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học và sau đại học ngành Ngôn ngữ học.

Ngành Ngôn ngữ học có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm, được thành lập từ năm 1977 cùng với sự ra đời của khoa Ngữ văn Việt Nam, sau này là khoa Văn học và Ngôn ngữ. Đến tháng 2/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ký Quyết định số 174/QĐ-XHNV-TCCB về việc thành lập bộ môn Ngôn ngữ học trực thuộc trường trên cơ sở tách từ khoa Văn học và Ngôn ngữ. Sau hơn 3 năm hoạt động với tư cách là đơn vị trực thuộc trường, ngày 11/11/2020, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ký Quyết định số 856/QĐ-XHNV-TCCB thành lập khoa Ngôn ngữ học.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường KHXH&NV trao Quyết định thành lập khoa cho Tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Trưởng khoa Ngôn ngữ học

Là nơi duy nhất đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học ở các tỉnh phía Nam, khoa Ngôn ngữ học đã đóng góp nguồn nhân lực có chuyên môn về Ngôn ngữ học cho khu vực. Hiện tại, khoa đang phụ trách đào tạo ngành Ngôn ngữ học ở bậc cử nhân và bậc thạc sĩ; ngành Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu ở bậc tiến sĩ. Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh do khoa đào tạo hiện đang phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt tham gia giảng dạy Ngôn ngữ học, tiếng Việt cho người nước ngoài hoặc giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại học.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên, chuyên viên của khoa đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, bài viết công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, trong các hội thảo quốc gia, quốc tế. Những kết quả nghiên cứu của khoa Ngôn ngữ học có vị trí rất quan trọng phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của trường - nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội; giải quyết được nhiều yêu cầu cấp thiết trong nghiên cứu khoa học của ngành và cung cấp những luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước trong việc hoạch định chính sách ngôn ngữ quốc gia, phục vụ cho công cuộc giữ gìn bản sắc của tiếng Việt trong thời hội nhập và toàn cầu hóa, quảng bá tiếng Việt với cộng đồng các dân tộc trên thế giới.

Trong tương lai, khoa Ngôn ngữ học thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM sẽ là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy về Ngôn ngữ học có chất lượng cao của các tỉnh phía Nam, có trình độ ngang tầm với các nước Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu của TP.HCM, của khu vực và toàn quốc.

Với định hướng phát triển theo hướng ứng dụng, mang tính liên ngành, liên khoa, khoa Ngôn ngữ học sẽ từng bước xây dựng và đề xuất ĐHQG TP.HCM cho phép mở mã ngành đào tạo thí điểm cử nhân Ngôn ngữ học ứng dụng trong vài năm tới. Khoa chủ trương tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, năng động, sáng tạo, có chất lượng cao để mỗi sinh viên đều có cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển tối đa năng lực, phẩm chất kiến thức, kỹ năng và tiềm năng của mình theo triết lý giáo dục Toàn diện  - Khai phóng - Đa văn hóa mà trường đã xác định. 

Mỹ Hạnh