Thành lập học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, học viện đào tạo máy bay không người lái đã được thành lập tại Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trung tâm Tin tức