Thành lập Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực, lưu giữ, phát triển đồng thời quảng bá văn hóa ẩm thực ra thế giới, Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam đã được thành lập.

Trung tâm Tin tức