Thành Đoàn TP.HCM góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi

Vừa qua, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, với sự tham gia của các đại biểu là cán bộ đoàn chủ chốt đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Truyền hình Thanh niên