Truyền hình thanh niên

Thành đoàn TP.HCM chung tay cải cách hành chính

Xác định ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính là biện pháp hiệu quả, tăng năng suất cho công tác đoàn, Thành đoàn TP.HCM đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, góp phần hiện đại hóa hoạt động đoàn.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm