Tháng thanh niên năm 2019 diễn ra sôi nổi, hiệu quả và sáng tạo

Với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, Tháng Thanh niên năm 2019 đã được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai sáng tạo, hiệu quả, với các công trình, phần việc thanh niên cụ thể đã thúc đẩy khí thế, tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên.

Trung tâm Tin tức