Thăng quân hàm hai đồng chí hy sinh khi huấn luyện bay

Bộ Quốc phòng vừa quyết định thăng quân hàm cho hai đồng chí đã hy sinh trong khóa huấn luyện bay ngày 14/6 tại Khánh Hòa.

Trung tâm Tin tức