Tháng 1, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trong 1 tháng vừa qua (từ giữa tháng 12/2019 đến giữa tháng 1/2020), tai nạn giao thông trên toàn quốc đã giảm trên cả 3 tiêu chí.

Trung tâm tin tức