Tháng 1 năm nay là tháng 1 nóng nhất trong lịch sử

Trong suốt 141 năm qua, tháng 1/2020 là tháng 1 nóng nhất kể từ khi nhiệt độ được ghi nhận trên toàn cầu. Đây là dấu hiệu khẳng định sự ấm lên toàn cầu.

Trung tâm Tin tức