Tham vấn đàm phán thương mại Mỹ - Trung bước sang ngày thứ 2

Cuộc đối thoại trực tiếp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài qua ngày thứ 2, tại thủ đô Washington DC, Mỹ.

Trung tâm Tin tức