Thăm làng nghề tre trúc hơn 100 tuổi ở TP.HCM

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, TP.HCM vẫn giữ cho mình những nét đẹp văn hóa truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm tuổi.

Trung tâm Tin tức