Thái Lan tiến tới cấm xe ô tô cá nhân để giảm bụi mịn

Thái Lan đang cân nhắc ban hành lệnh cấm xe ô tô cá nhân, nếu lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí vượt mức 100 microgram/mét khối, tức là gấp đôi ngưỡng an toàn.

Trung tâm tin tức