Thái Lan - Indonesia chia sẻ thông tin tình báo

Quân đội Thái Lan và Indonesia mới đây đã ký kết một thỏa thuận về chia sẻ thông tin tình báo. Nỗ lực này nhằm hạn chế các phong trào nổi dậy đang hoạt động ở khu vực miền Nam Thái Lan.

Trung tâm Tin tức